Simon Milfred > CV

Simon Milfred > CV

Simon Milfred CV

Jeg er en stærkt kreativ person med passion for design af enestående brugerflader og -oplevelser på tværs af digitale medier og teknologier. Jeg har altid elsket at skabe ting og har gjort det i form af tegning, grafisk materiale og animationer, computerspil, videoproduktion, user experience design og meget mere. Mit mål er at møde slutbrugerens forventninger på tværs af flere lag og give dem tilgængelige, konsistente og behagelige oplevelser.

I am a highly creative fellow with passion for designing astonishing user experiences across digital media and technologies. I have always loved making and have done so through different means like drawing, graphical work and animation, video games and other visual media forms, user experience design and much more. My goal is to meet the end user’s expectations across multiple layers, giving them an accessible, consistent and pleasant experience.

Arbejde, uddannelse og certifikater

Work, Education & Certificates

Min tid ved Aarhus Universitet har gjort mig til en fagligt stærk user experience designer og design thinker, og mit forløb ved Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning har vist mig, hvordan mine evner kan komplimentere agile og lean processer. Tilvalget af retorik gør mig i stand til at forstå kommunikation langt bredere end mange andre i mit fag, og min tid i værnepligten har bekræftet mig i, at samarbejde mellem forskelligheder er en enorm styrke for ethvert team.

My time at Aarhus University has made me a professionally strong user experience designer and design thinker, and my course at The National Academy for Digital Interactive Entertainment has shown me, how my skills can compliment agile and lean processes. Having had rhetorics as a supplementary subject gives me a much broader view on communication than many others in my field, and my time in Army Basic Training has confirmed to me that cooperation between differences is a huge strength for every team.

2018 - nu 2018 - now Webdesign erhvervspraktik Web Design Internship Y-design
2013 - nu 2013 - now Hobbyist spildesigner og -udvikler
Også udvikler af læringsmateriale
Hobbyist Game designer and developer
Also developer of educational material
Bless Hay Gaming
2018 Learn JavaScript for Beginners Udemy
2018 Web Design for Beginners:
Real World Coding in HTML & CSS
Udemy
2016 - 2018 KA i Digital Design
Kernefag: Computerspilsteori
Speciale: Kontekstuel spildesign
MA in Digital Design
Core subject: Video Game Theory
Thesis: Contextual Game Design
Aarhus Universitet Aarhus University
2018 C# Basics for Beginners:
Learn C# Fundamentals by Coding
Udemy
2008 - 2018 Grafisk Designer Graphics Designer Freelance
2017 QA & UR Manager DADIU, Det Danske Akademi for Digital Underholdning DADIU, The National Academy of Digital Entertainment
2013 - 2016 BA i Digital Design
Valgfag: Retorik
Hum. fag: Visuel medieproduktion
BA in Digital Design
Supplementary Subject: Rhetorics
Hum. Electives: Visuel Media Production
Aarhus Universitet Aarhus University
2013 Værnepligt Army Basic Training Danske Artilleriregiment, Varde Danish Artillery Regiment, Varde
2012 Servicemedarbejder Service Employee BR Legetøj, Svendborg BR Toys, Svendborg
2009-2012 Gymnasium
Valgfag: Design
Gymnasium
Supplementary Subject: Design
Svendborg Gymnasium & HX


Hvis du er interesseret, kan du læse mit speciale her og min vejleders specialeudtalelse her.

Frivilligt arbejde

Volunteer Work

Det er vigtigt for mig, at gøre godt med og dele de evner og den viden jeg besidder. Derfor har jeg ofte gjort mig i frivilligt arbejde. Det har strukket sig fra undervisning og workshops til at starte en kulturfestival op. Det betyder især meget for mig, at hjælpe de næste generationer på vej, hvorfor jeg blandt andet er tæt tilknyttet Coding Pirates.

It is important to me, to do good with and share the skills and the knowledge I hold. Therefore I have often done volunteer work. It has stretched from educating others and facilitating workshops to starting up af culture festival. It means especially much to me to help the next generations on their way, which is why I among other things is closely attached to Coding Pirates.

2015 - 2018 Instruktor og workshop facilitator
Udvikler af grafisk materiale
Instructor and Workshop Facilitator
Maker of graphical material
Coding Pirates
2017 Workshops ved Nordic Matters, London Workshops at Nordic Matters, London Coding Pirates og Kulturministeriet Coding Pirates and The Ministry of Culture
2014 - 2017 Tutor og mentor for nyere studerende Tutor and Mentor for Newer Students Aarhus Universitet Aarhus University
2016 Workshops, Den Store Venskabsdag 2016 Workshops, The Big Friendship Day, 2016 Coding Pirates og Red Barnet Coding Pirates and Save the Children
2015 Workshops i Ridehuset, Aarhus Workshops in Ridehuset, Aarhus Coding Pirates og Internet Week Denmark Coding Pirates and Internet Week Denmark
2015 Photoshop instruktor Photoshop instructor Studenterhus Aarhus
2012 Ungekulturrådsmedlem
Grafiker for, og medarrangør af, RE:Festival
Youth Council Member
Graphics designer for RE:Festival
Kulturregion Fyn

Kompetencer

Competences

Design

Jeg er god til at finde på idéer og designe med omtanke for slutsbrugerne. Jeg er samtidig ikke ked af at dræbe darlings undervejs - det er en naturlig del af processen. Jeg arbejder ud fra design thinking principper med empati, analyser, prototyper og tests undervejs.

I am great at coming up with ideas and designs with the end user in mind. I am at the same time not sorry about killing darlings along the way - it is a natural part of the process. My work is based in design thinking principals with empathy, analyses, prototypes and tests.

 • Horisontal og vertikal prototyping

  Horizontal and vertical prototyping

 • Idéskabelse

  Ideation

 • Interaktionsdesign

  Interaktionsdesign

 • Laserskæring

  Laser cutting

 • Personaer

  Personas

 • Pretotyping

 • Sketching

 • Wireframing

Bruger-research

User Research

Jeg er en ressourcefuld researcher som forstår værdien af varieret metodebrug. Jeg kender til et bredt udvalg af metoder, til når arbejdet skal være grundigt og velovervejet, men også til når det skal gå stærkt.

I am a resourceful researcher who understands the value of a varied use of methods. I know a wide selection of methods, for when it has to be thorough and thoughtful, but also for when higher speeds are needed.

 • A/B tests

  A/B testing

 • Brugerundersøgelser

  Surveying

 • Experience learning og prototyping

  Experience learning and prototyping

 • Guerilla og hallway tests

  Guerilla and hallway testing

 • Interviews og observationer

  Interviews and observations

 • Kvalitativ og kvantitativ dataanalyse

  Qualitative and quantitative data analysis

 • Samskabelse og workshops

  Co-creation and workshops

 • Spiltests

  Playtesting

 • Teknisk skrivning

  Technical writing

 • Usability tests

  Usability testing

Kvalitetssikring

Quality Assurance

Under min tid ved DADIU arbejdede jeg med planlægningen og udførelsen af kvalitetssikring i komplekse processer, hvilket giver mig forståelse for kvalitetssikringens rolle og vigtighed under udviklingen af produkter.

During my time a DADIU I worked with managing and executing quality assurance in complex processes, which gives me an understanding of the importance of quality assurance during the development of a product.

 • Blackbox tests

  Blackbox testing

 • Eksplorative tests

  Explorative testing

 • Funktionelle og non-funktionelle tests

  Functional and non-functional testing

 • Statiske og dynamiske tests

  Static and dynamic testing

 • Test cases

Visuel kommunikation

Visual Communication

Jeg er vokset op med kunstnere og kreativitet omkring mig, og jeg fandt hurtigt ud af, at det løber i blodet. Jeg kan hurtigt sætte noget grafisk op, som er både flot og effektivt i dets funktion.

I grew up surrounded by artists and creatives, and I quickly found out, that it run in my blood. I can quickly compose a piece of graphic, which is both good looking and effective in its purpose.

 • 2D animation

 • Designs til print

  Designs for print

 • Filmoptagelse

  Filming

 • Illustration

 • Instruering

  Directing

 • Logo design

 • Pixel art

 • Tegning

  Sketching

 • Social media brand grafik

  Social media brand graphics

 • Vektor

  Vector

 • Videoredigering

  Video editing

 • Visualisering

  Visualization

 • Webdesign

  Web design

Sprogkyndighed

Language Proficiency

Jeg er en dygtig kommunikatør på både dansk og engelsk (både skrift og tale) og har overfladiske kundskaber når det kommer til spansk og tysk.

I am excellent at communicating in both Danish and English (written and spoken) and have a superficial/rusty understanding of Spanish and German.

 • Dansk

  Danish

 • Engelsk

  English

 • Spansk

  Spanish

 • Tysk

  German

Værktøjer

Tools

Jeg kender til og anvender et bredt udvalg af værktøjer, og jeg er hurtig til at sætte mig ind i nye. Det gør, at jeg hurtigt kan blive gjort klar til at udføre mit arbejde. Én udfyldt prik på listen herunder betyder, at jeg endten har arbejdet meget lidt med værktøjet, eller at det er lang tid siden jeg sidst har brugt det. Fire prikker betyder, at jeg anvender værktøjet hyppigt (hvis ikke dagligt og er meget kyndig i at bruge det - en mesterbruger, kort sagt.

I know of and use a broad selection of tools, and I am quick to pick up new ones. This makes me able to be fast at work at a new workplace. One filled-in dot in the list below means that I have used the tool either only a little or a long time ago. Four dots means I use the tool often (if not daily) and am well versed in doing so - a master user, in short

 • Adobe Illustrator

 • Adobe Photoshop

 • Adobe XD

 • AnyShape

 • Arduino (C/C++)

 • Aseprite

 • Bitbucket (Git)

 • Blyant og papir

  Pen and paper

 • Brackets

 • Dropbox Paper

 • FileZilla (FTP)

 • GameMaker:Studio 2 (GML)

 • Github (Git)

 • Hitfilm Express

 • HTML og CSS

  HTML and CSS

 • JavaScript

 • Loddekolbe

  Soldering iron

 • Markdown

 • MS Office-pakken

  The MS Office suite

 • MySQL / MySQLi

 • Pap

  Cardboard

 • PHP

 • Processing (javabaseret)

  Processing (java based)

 • Slack

 • Spine

 • Sugru

 • Unity (C#)

Game jams og spilprojekter

Game Jams & Projects

En af mine helt store passioner er spiludvikling, hvorfor jeg i min fritid udvikler computerspil og hyppigt deltager i spiludviklingskonkurrencer - såkaldte “game jams”. Jeg arbejder i øjeblikket på et større projekt sammen med et mindre hold, hvor jeg har funktion som designer, programmør, art director, projektleder, mm.

One of my greatest passions is game development, which is why I spend my spare time developing video games and often participates in game development competitions - or "game jams". I currently work on a large-scale project with a small team, where I function as designer, programmer, art director, project manager, etc.

2015 - nu Tale of Omni Personligt projekt m/ hold Personal project w/ team
2018 Ye Count of Downe 27. gm(48) jam m/ partner 27. gm(48) jam w/ partner
2018 Sam & Daisy Go Hide & Seek 25. gm(48) jam m/ partner 25. gm(48) jam w/ partner
2017 Still Here DADIU m/ hold DADIU w/ team
2017 Coding Pirates Frivilligejam m/ hold Coding Pirates Volunteer Jam w/ team
2017 Eagle Eye Emma 24. gm(48) jam m/ partner 24. gm(48) jam w/ partner
2017 Retro Raid Coding Pirates Frivilligejam m/ hold Coding Pirates Volunteer Jam w/ team
2017 Rent Runner 22. gm(48) jam m/ partner 22. gm(48) jam w/ partner
2016 Rick & Morty: THe Schwifty Escape Coding Pirates Frivilligejam m/ hold Coding Pirates Volunteer Jam w/ team
2016 Fall Harvest Season 1. GMC Jam
2015 Omni 16. gm(48) jam
2015 Nightmares 15. gm(48) jam
2014 Hay Go Far! Personligt projekt Personal project

Find et udvalg af mine spil på games.simonmilfred.dk

Find a selection of my games at games.simonmilfred.dk